end of life

Nowy początek dla pojazdów wycofywanych z użytku

 

Co dzieje się z samochodem, który osiągnie kres swojej drogi? Jeśli wyobrażasz sobie wielkie zgniatarki i sterty zardzewiałych wraków, to jesteś w błędzie.

 

Mazda zobowiązała się* przyjmować z powrotem pojazdy wprowadzone przez nią na rynek i przetwarzać je w sposób przyjazny dla środowiska, gdy osiągną kres użyteczności. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, materiały wykorzystujemy ponownie, zamiast je wyrzucać.

 

Dla samochodów zakupionych po 25 maja 2008 roku w autoryzowanych punktach sprzedaży Mazda procedura odbioru jest bezpłatna dla ostatniego zarejestrowanego posiadacza.

 

Jak to działa?

Warunki, jakie należy spełnić podczas procedury bezpłatnego odbioru:

  • samochód został zakupiony po 25 maja 2008 roku w autoryzowanym punkcie sprzedaży Mada,
  • samochód musi zostać dostarczony do wyznaczonego przez nas punktu odbioru,
  • musi on być kompletny tj. zawierać najważniejsze podzespoły, takie jak silnik, układ napędowy, karoserię, koła oraz katalizator (jeśli był zamontowany),
  • nie może zawierać dodatkowych zanieczyszczeń (zanieczyszczeń komunalnych i domowych, dodatkowych opon, itp.).

 

Lista stacji demontażu

Stacje demontażu - mapa


Co dokładnie robimy?

Przede wszystkim, w sposób przemysłowy usuwamy wszelkie zanieczyszczenia z pojazdu. Obejmuje to m.in.:

 

  • usuwanie wszelkich płynów,
  • demontaż akumulatorów i opon,
  • neutralizację poduszek powietrznych.

 

Wszelkie części nadające się do odsprzedaży zostają wymontowane i sprzedane. Następnie pojazd jest zgniatany w maszynie rozdrabniającej, a potem zostają zastosowane procedury pozwalające na odzyskanie metali żelaznych i nieżelaznych. Materiał pozostały po zgniataniu może być przetwarzany w separatorach w celu odzyskania substancji metalicznych i niemetalicznych. Pozostałości są sortowane i wykorzystywane na różny sposób np. odzyskane szkło może być wykorzystywane wraz z kamieniami jako kruszywo podczas budowy dróg. Po zakończeniu wszystkich procedur pozostaje zwykle mniej niż 20% masy początkowej pojazdu.

 

Jeśli interesuje Cię, jak to wszystko działa, zajrzyj na stronę www.idis2.com. Międzynarodowy System Informacji o Demontażu (IDIS) zbiera informacje na temat ponad trzystu modeli pojazdów wytwarzanych przez 24 producentów, w tym Mazdę, co ułatwia sprawny demontaż.

 

*Dotyczy samochodów zakupionych po 25 maja 2008 roku w autoryzowanych punktach sprzedaży Mazda.