/assets/master/global/system/takeri_hero_1800x315px.jpg
Karta VIP formularz rejestracyjny
  • 1. Dane osobowe
  • 2. Dziękujemy!

* Te pola należy wypełnić

Dane kontaktowe

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Uprzejmie informujemy, że Organizatorem Akcji Specjalnej i administratorem danych podanych powyżej jest Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Willebroek, Belgia, prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – Mazda Motor Logistics Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 291999, REGON 141191717, NIP 1070008473.


Podane powyższe dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestnika w związku z udziałem w Akcji są przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Akcji. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani /Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do wzięcia udziału w Akcji.