/assets/master/global/system/takeri_hero_1800x315px.jpg
Karta VIP formularz rejestracyjny
  • 1. Dane osobowe
  • 2. Dziękujemy!

* Te pola należy wypełnić

Dane kontaktowe

*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Zgoda niezbędna do udziału w akcji „Mazda More & More – Karta VIP”. Pozostałe oświadczenia woli (zgody) są dobrowolne.

Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych?

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Willebroek, Belgia, prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – Mazda Motor Logistics Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa („Mazda”).

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Mazda w celu i na potrzeby weryfikacji i analizy zgłoszenia udziału w akcji „Mazda More & More – Karta VIP” („Akcja”) oraz w związku z uczestniczeniem w tej Akcji , a także w celach marketingowych.

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?

W przypadkach i na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w Akcji.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani / Pana danych osobowych oraz o prawach,które Pani / Panu przysługują na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych znajdują się pod linkiem.